2020 YKS için “Turizm İşletmeciliği İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Turizm İşletmeciliği 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.

Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.

ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT EDEBİYATAYT MATEMATİKAYT TARİH-1AYT COĞRAFYA-1
İstanbul Üniversitesi0,12345,37720,89,57,516,514,84,54
Akdeniz Üniversitesi (İngilizce)0,12331,15120,313,810,304,811,35,56
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce)0,12341,156021,5136,80,56,313,34,53,5
İstanbul Medeniyet Üniversitesi0,12330,65222,515,311,31,5-0,8135,32,3
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce)0,12412,85401210,511,855,56,53,36
Anadolu Üniversitesi0,12341,855219,57,5304,514,55,52,3
Akdeniz Üniversitesi0,12386,958224,511,801,8111,35,53,5
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İngilizce)0,12332,43124138,501,574,84,8
Dokuz Eylül Üniversitesi0,12412,6612912,59,81,305,81,83,5
Akdeniz Üniversitesi0,1234841108,39,80,84,811,32,52,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi0,12295,256728138,503,563,82,8
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi0,12291,27221,311,35,50-0,396,53,5
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi0,12342,65628,55,312,51,89,51,51,83,8
Akdeniz Üniversitesi0,123603117,883,3-0,81,312,813,8
Selçuk Üniversitesi0,12310,65217,36,84,8066,34,52,3
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12396,7510,38,54,81110,51,55
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İö)0,12321,76718,54,84,301,88,33,33,8
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi0,12323,771178,36,52-0,38,83,54
Ondokuz Mayıs Üniversitesi0,12334,65312863005,544,8
Pamukkale Üniversitesi0,12330,94120,35,33,50,818,334,8
Mersin Üniversitesi0,12383,456227,510,35,51,80,57,33,34,8
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12362,1115,85,37,50,31,54,84,54,8
Balıkesir Üniversitesi0,12327,854113,511,30,300,31242,3
Erciyes Üniversitesi0,12345,931194,313,302,35,512,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi0,12298,35913,8157,8-1,32,31,55,36
Mardin Artuklu Üniversitesi0,12339,35724,3384,8-0,31,545
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi0,123234118,810,5600,372,33,5
Karabük Üniversitesi0,12327,551974-0,50,883,82,5
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi0,12359,151721,5106,501,87,334,8
Süleyman Demirel Üniversitesi0,12311,853116,88,80,8217,84,32,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi0,12381,4916,8109,302,86,53,32,5
Selçuk Üniversitesi0,12340,22912,311,32,8-0,31,87,31,54,8
Atatürk Üniversitesi0,12283,8117,3812,31,536,81,55
Kırklareli Üniversitesi0,12305,75617,814,33,33-0,36,811,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi0,12336201551,83,8011,52,82,3
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi0,12316,32414,59,3400,57,83,34,8
Afyon Kocatepe Üniversitesi0,12290,951916,330007,334
Necmettin Erbakan Üniversitesi0,12308,91812,380,8015,53,83,8
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi0,12303,15139,85,514,51,503,83,33,5
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce)0,12418,66433,813,816,86,523,519,35,54,8
Şırnak Üniversitesi0,12315,121711,811-0,376,83,5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi0,12468,351021,35,310,802,34,81,53,5