Sosyal Hizmet İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “Sosyal Hizmet İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Sosyal Hizmet 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.

Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.

ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT EDEBİYATAYT MATEMATİKAYT TARİH-1AYT COĞRAFYA-1
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu)0,12432,45322,56,525,8016,3154,34,8
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu)0,12392,7427,815,5130,810,815,85,85
Ankara Üniversitesi0,12422,35802811,38,5012,5173,52,8
Hacettepe Üniversitesi0,12440,6516026,812,8506,818,37,84,8
Anadolu Üniversitesi0,12378,056030,315,34,52,87,8194,34,8
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu)0,12408,65724,316,310,5010,3164,33,8
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa0,12432,657026,87,313,83,312,514,52,52,5
Gazi Üniversitesi0,124277024,511,86,83,36,818,35,85
Başkent Üniversitesi (Burslu)0,12464,15525,311,816,50,36,814,35,33,5
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi0,12378,97028,313,8111,58,315,54,34,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi0,12393,17030,513,312,315,8163,55
İstinye Üniversitesi (Burslu)0,12413,4426,311,35,316,319,35,33,5
Kocaeli Üniversitesi0,12427,37026,313,87,305,517,84,34,8
Sakarya Üniversitesi0,12365,15927,818165,34,810,84,55
Maltepe Üniversitesi (Burslu)0,12351,75423,87,89,5010,816,86,82,5
Biruni Üniversitesi (Burslu)0,12391,432611,54,50719,34,55
Sağlık Bilimleri Üniversitesi0,12411,67232,515,56,804,317,84,32,5
Avrasya Üniversitesi (Burslu)0,12380,8532311,5706,516,86,86
Üsküdar Üniversitesi (Burslu)0,1238583315,52,31,85,315,55,54,8
Selçuk Üniversitesi0,12383,5580271311,30,87,3163,33,5
Kto Karatay Üniversitesi (Burslu)0,12443,21527,812,3514,320,51,84,8
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi0,12389,057024,51212,3012,312,82,33,5
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu)0,12400,15426,513,5100,85,813,573,8
İstanbul Medeniyet Üniversitesi0,12378,16023,310,56,50,815,31234,8
Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12387,25323,812,59,50101443,5
Süleyman Demirel Üniversitesi0,12398,85602814,3505,817,85,81,3
İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu)0,12373,7430,511,813,317,8123,53,8
Altınbaş Üniversitesi (Burslu)0,12403,8531,812,58,509,314,512,5
Sağlık Bilimleri Üniversitesi0,12422,75723011,32,814,315,36,54,8
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu)0,12411,95525,35,51106,816,552,8
Yalova Üniversitesi0,12367,36628,88,8508,314,56,83,5
Akdeniz Üniversitesi0,12413,354919148,31,35146,56
Kırıkkale Üniversitesi0,12400,16233,311,511,30810,33,82,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi0,12433,45613413,510,508,373,83,8
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu)0,12398,5428,310,54,50,85,3183,53,5
Sakarya Üniversitesi (İö)0,12385,46117,8129,518145,53,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi0,12420,356025,311,56,507,8134,33,5
Düzce Üniversitesi0,12344,658123,814,810,8-0,34,5173,33,5
Uşak Üniversitesi0,12373,16029,512,82,80,81,319,336
Karabük Üniversitesi0,12406,65722310,34,8-0,33,515,374,8
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi0,12399,957121,58,81118,815,321
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi0,12450,956215,813,8302,816,56,84,8
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (İö)0,12340,456222,81011,5012,311,51,53
Biruni Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12410,45317,510,88,308,316,82,81,3
Fırat Üniversitesi0,12396,45612110,83,31,5811,36,54,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi0,12355,656122,517,58,308,38,35,35
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12349,5928,391,303,5184,33,5
Yalova Üniversitesi (İö)0,12389,467239110614,815
Başkent Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12370,41717,514,8101,83,8164,51,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli)0,123831825,311,8606,314,33,81,5
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi0,12330,16129,311,890710,82,54,8
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi0,12387,76213,59,86,50816,833,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İö)0,12312,856229134,802,514,34,86
Atatürk Üniversitesi0,12410,559220,513,84,3-0,5012,536
Gümüşhane Üniversitesi0,12369,26132,51041117,51,54
Altınbaş Üniversitesi (%50 İndirimli)0,1229012518,81315,313,5000
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İö)0,12341,26131,86,34,51,51,815,55,53,5
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12403,11523,812,52,50-114,55,36
Kto Karatay Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12377,151530,3711,304,89,523,5
Bingöl Üniversitesi0,12368,21011913,8010175,53,8
Gümüşhane Üniversitesi (İö)0,12444,76226,540,83,87,88,83,81
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İö)0,12338,16212,58,35,804,3184,52,5
Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12344,254821,3134,51,80,812,86,82,5
Bingöl Üniversitesi (İö)0,12343,48025,85,8212115,53,8
Şırnak Üniversitesi0,12389,94117,58,32,300,817,82,32,3
İstanbul Aydın Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12356,353618,86,51001,5131,83,5
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12421,351313,5111,80211,54,83,5
Kto Karatay Üniversitesi (Ücretli)0,12397,920000115,34,85
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12402,9520157,32,50116,82,32,5
Kocaeli Üniversitesi (KKTC Uyruklu)0,12455,8521211,36,511,36,34,53,5
Maltepe Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12367,340252,560,81112,32,8
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12375,85812,811,50,5-0,5-1,816,52,82,3
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu)0,12287,31215,86,53009,54,36
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu)0,12345,557207,8-0,30,8-0,34,346
Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli)0,12369,65614,38,32,8-0,30,511,81,53,8
Avrasya Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12337,65179,511,300011,854
Kto Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12344,38198,81,5008,82,85
Nişantaşı Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12341,058225,510,81,53,550,31,3
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu)0,12329,05625,311,35,50-0,89,51,5-0,3
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli)0,123361116,853,302,810,81,81,8
İstanbul Kent Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12333,051016,312,54,5-0,50,86,52,83,5
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli)0,123121515,84,83,80312,800,8
Başkent Üniversitesi (Ücretli)0,12304,153246,30,5-12,56,823,8
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12356,55589,83,311,57,54,38,821,3
İstinye Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12373,31756,31-0,5010,34,31,3
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12317,45119,510,31,3-0,50,59,34,33,8
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim)0,12373,3550422,811502,810,55,83,8
Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim)0,12287,1125917,311,500084,36
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu)0,12370,25627,511,372,34,31936
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu)0,12375,6431,814,52,515,515,85,83,8
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu)0,12387,133010,32,80520,34,32,3
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu)0,12433,9323,812,592,84,315,34,33,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12434330,31432,81,816,84,34,8
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi0,12422,454120,59,360,810,513,54,53,5
Selçuk Üniversitesi0,12393,556213,310,310,301213,332,5
Afyon Kocatepe Üniversitesi0,12370,15231,575,82,85,511,853,8
Bitlis Eren Üniversitesi0,12365,456218,513,34,502146,81
Iğdır Üniversitesi0,12348,23121,375,500,513,53,36
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12386,4217,88,5-0,3031222,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli)0,12366,85814,543,31,3-1144,33,8
İstanbul Arel Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12342,81222100,506,33,31,85
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12317,556175,53,310,38,54,85
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12282,31114,591,80094,34,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12360,73311,36,87,812,31,53,53,8

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

error: Uğraşmış olduğum bu verileri izinsiz almaya çalışanı hakkımı helal etmiyorum