Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.

Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.

ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT EDEBİYATAYT MATEMATİKAYT TARİH-1AYT COĞRAFYA-1
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce)0,12484,356933,316,516,89,319,821,86,86
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12472,9631,51326,32,82314,85,84,8
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12381,5625,315,319,511822,87,84,8
Hacettepe Üniversitesi0,12439,157029,3913,5323,519,55,84,8
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa0,12435,656025,51312,5121,521,56,83,5
Ankara Üniversitesi0,12465,570301515,51,310,8247,86
Ted Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12392,25631,35206,829,5115,81,8
Mef Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12388,95432,817,521,82,316,5194,34,8
Marmara Üniversitesi0,12408,490351519,36,81220,35,34,8
Gazi Üniversitesi0,12432,958035,312,521,3316,515,56,83,5
Başkent Üniversitesi (Burslu)0,12483,15281415,31,315,520,85,35
Yıldız Teknik Üniversitesi0,12458,75702813,817,3116,8196,83,5
Ege Üniversitesi0,12437,15803416,5110,815,521,85,53,8
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12412,8631,816,515,30,814,321,86,53,5
Anadolu Üniversitesi0,12419,157036,515,514,3015,520,34,54,8
İbn Haldun Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12399,651931,311,815,80,814,520,57,86
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu)0,12445625,815,311,51,823,815,34,55
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu)0,12426,65627,816,313,311621,55,54,8
Ufuk Üniversitesi (Burslu)0,12447632,816,3142,817,517,843,8
Dokuz Eylül Üniversitesi0,12429,38031,514,315,33,51222,846
Bursa Uludağ Üniversitesi0,12440,670241414020195,54,8
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu)0,12322,05615,813,528024,316,36,52,5
Akdeniz Üniversitesi0,12453,656027,312,817120,5181,85
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi0,12423,27030,314,57017235,84
İstanbul Medeniyet Üniversitesi0,12424,456034,515,517-0,316,317,34,84
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu)0,12442535,315,516,3014,8175,83,8
Biruni Üniversitesi (Burslu)0,12414,9532,516,314,86,815,316,85,82,5
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu)0,12415,64291423,5013,517,84,86
Maltepe Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12432,95532,514,514,328,5227,85
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu)0,12397,4827,51319,810,324,39,53,51,8
Kocaeli Üniversitesi0,124387033,816,515,821020,36,53,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi0,12453,4702518,810,5211,820,37,86
Maltepe Üniversitesi (Burslu)0,12448,8631,514,818,8015,516,55,82,8
Erciyes Üniversitesi0,124316026,81413,5116,518,35,33,8
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,12403,456031,816,87,5115,521,86,82,5
Çukurova Üniversitesi0,12422,97029,513,810,8314,520,57,82,5
İzmir Demokrasi Üniversitesi0,12444,056027,81315,3114,819,34,56
Pamukkale Üniversitesi0,12456,557027,816,514,5017,313,583,5
Selçuk Üniversitesi0,12431,254026,816,311,34,319,816,52,34,8
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi0,12441,460291523,33,813,314,34,34,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi0,12432,357024,5151441020,885
Mersin Üniversitesi0,12413,67033,815,515,5217,815,342,3
Sakarya Üniversitesi0,12437,756030,310,822,312,332000
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi0,12347,95703212,313,301920,33,33,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi0,12434,56032,813,88,8014,819,35,54,8
Balıkesir Üniversitesi0,12447,45603011,3154,812195,53,5
Gaziantep Üniversitesi0,12410,757030,511,310,811121,86,86
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İö)0,12467,554029,311,395,311,8197,83,5
Trabzon Üniversitesi0,12433,67032,511,313,511615,34,56
İnönü Üniversitesi0,12357,67028,814,815,81,818,31734,8
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi0,12413,956026,812,514,8-0,313,819,35,36
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İö)0,12451,95502911,312,8017,516,84,53,5
Trakya Üniversitesi0,12402,85603314,317,5011195,53,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu)0,12437,55625,516,512,3112196,54,8
Kırıkkale Üniversitesi0,12361,77036,512,512,327,520,586
Atatürk Üniversitesi0,12417,87025,89,817,51,512,819,35,55
Ordu Üniversitesi0,12445,76037,517,58,374196,56
Biruni Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12371,8419,88,328,3618,810,84,54,8
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi0,12427,45702417,520,5012,5156,83,5
Sakarya Üniversitesi (İö)0,12401,46032,515,315,536,5196,56
Düzce Üniversitesi0,12426,456030,313,512,301218,37,82,8
Uşak Üniversitesi0,12411,35925,58,514,5022,813,34,52,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi0,12379,460231518,31,816,815,55,33,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi0,12455,356030,315,313,5-0,310,517,85,54,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi0,12368,65591915104,517,5185,84,8
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi0,12403,460261317,8013,816,85,34,8
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12440,353412,316,5219,310,33,31,8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi0,12451,5560221712,3011,518,36,85
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi0,12358,056026,31011,8017,817,85,34,8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi0,12375,96130,515,512,8013,816,85,83,8
Amasya Üniversitesi0,12404,15603314,39,5213,514,36,84,8
Fırat Üniversitesi0,12346,856027,513,514112,319,56,83,8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi0,12437,95703013,811,32,59,5176,85
Düzce Üniversitesi (İö)0,12405,35403518,890101936
Uşak Üniversitesi (İö)0,124434031,81413,8113135,84,8
Aksaray Üniversitesi0,12436,75502916,511,509,3185,86
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi0,12396,4569301517,308,516,56,56
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi0,12449,55702710,512,8015,814,55,83,8
Giresun Üniversitesi0,12344,256926,81315210196,56
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi0,12430,17024,317,510,52,817,511,84,54,8
Sinop Üniversitesi0,12390,36031,3159,80622,85,56
Bartın Üniversitesi0,12418,856035,311,8150,8618,35,56
Atatürk Üniversitesi (İö)0,12386,656027,5151401213,586
Adıyaman Üniversitesi0,12387,056925,315,89-0,313,319,84,84,8
Kastamonu Üniversitesi0,12384,27022,511,819,5413,3165,33
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi0,12468,657026,317,59,37,87,515,36,54,8
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi0,12384,67021,811,315,31,510,31843,5
Aksaray Üniversitesi (İö)0,12440,455022,513,39,3112,318,34,86
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi0,12427,26924,810,520,5118,89,53,33,8
Yozgat Bozok Üniversitesi0,12435,65602512,89,3013,319,534,8
Artvin Çoruh Üniversitesi0,12417,2503011,313,80,81215,54,83,5
Bayburt Üniversitesi0,123607021,88,54,5014,519,35,85
Mef Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli)0,12392,13031,3156,34,86,520,35,34,8
İstanbul Kültür Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12442,151332,812,82,506,82263
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi0,12433,855921,813,89,811017,85,83,5
Siirt Üniversitesi0,12342,754022,35,318,302018,53,34
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu)0,12404,1424,55,311,501117,87,85
Kafkas Üniversitesi0,12408,556926,512,85,509,319,374,8
Muş Alparslan Üniversitesi0,12430,756127,58,813,85,510,8116,85
Maltepe Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12334,35493010,57111,517,892,3
Bayburt Üniversitesi (İö)0,12363,65702311,814,80,814,313,56,53,5
Kafkas Üniversitesi (İö)0,12431,257225,510,8901120,33,32,5
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu)0,12417,61212,512,516,3-0,513,516,55,52,3
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12407,91826,814,512,516,8184,33,8
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12389,34828,87,57,50,57,820,54,54,8
İstanbul Kültür Üniversitesi (Ücretli)0,12421,85127,51014,31,89,311,563,8
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12424,4302111,8135,59,813,54,33,5
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu)0,12279,7625144012,3184,36
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu)0,12333,7828,815,37,53,55,816,55,56
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12399,35493314,37,517,815,54,32,5
Maltepe Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli)0,12372,254526,312,891,57,515,35,56
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce)(Burslu)0,12413,55333,815,53,81615,562,8
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu)0,12361,859248,813,306,519,835
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu)0,12359,75728,81214,307,315,83,33,5
Girne Üniversitesi (Burslu)0,12455,655301315,319,315,84,33,5
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu)0,12393,15823,816,371,87,8142,84,8
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12366,753822,8148,318,516,83,33,5
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Burslu)0,12358,25521,516,313,3-0,37,3135,36
Uluslararası Final Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12385,9229,317,53,8-0,36,514,35,54,8
Ada Kent Üniversitesi (Burslu)0,12428,55226,513,83,812,812,32,51,3
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniv.0,12366,312211,312,812,8118,84,31
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12355,34832146,511,3175,56
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12377,352220,511,5100615,56,84,8
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12392225,510,5111,83,316,84,34,8
Ted Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,123884225,510,87,30513,825
Ted Üniversitesi (İngilizce)(%25 İndirimli)0,12434,55120,810,8112,5883,51,5
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12444,452026,810,36,328,512,82,53,5
Ufuk Üniversitesi (%50 İndirimli)0,124584226,89,310-0,84,513,536
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12390,84226,313,83,504,316,546
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12378,9125,398,308,3190,32,5
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce)(Ücretli)0,12401,3532913,81,312,31772,5
Uluslararası Final Üniversitesi (Ücretli)0,12428,35137,86,8300,82410
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12413,85926,38,36,305,514,363,8
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12352,154527,8114,52,51,8195,53,8
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12376,55412313,83,50,54,317,85,53,5
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12338,75319,811,314,30,88,59,56,54,8
Kıbrıs İlim Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12316,95228,818,82,80-0,517,86,56
Ufuk Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12383,8126,595,505,317,833,8
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12444,152618,58,38,817,316,51,53,5
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12354,9430,512,82,306,3144,34,8
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12469,15627,513,8100510,31,54,8
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv.0,12382,25326,5129,8010,38,33,53,8
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12328,3524,36,8717,317,53,54
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Ücretli)0,12389,1825,8134,526,513,51,86
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Ücretli)0,12299,15118,3590917,35,34,8
Lefke Avrupa Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12348,3917,8154-0,32,314,35,56
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli)0,12423,2830,391,803,8136,84,8
Mef Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli)0,12359,3627,510,34,802,816,85,55
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12477,5532,593,3-0,31,814,84,33,5
Girne Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12422,7625,39,58,5012,815,52,53

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

error: Uğraşmış olduğum bu verileri izinsiz almaya çalışanı hakkımı helal etmiyorum