Hangi Bölüm Kaç Net?

2020 YKS için “İlahiyat İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “İlahiyat 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.

Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.

ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT EDEBİYATAYT TARİH-1AYT COĞRAFYA-1AYT TARİH-2AYT COĞRAFYA-2AYT FELSEFEAYT DİN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu)0,12471,15333,817,522,57,522,896111110,86
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12426,7272518,8112,821,56,868,51110,86
Marmara Üniversitesi (Arapça)0,12460,35403018,816020,56,568,8103,86
Marmara Üniversitesi (İngilizce)0,12382,35403016,318,8-0,317,85,567,39,89,56
İstanbul Üniversitesi (İngilizce)0,12414,43031,815,315,8020,56,80,37,37,58,54,8
Marmara Üniversitesi0,12412,652793016,35,52,8196,567,368,36
İstanbul Üniversitesi (Arapça)0,12399,83027,516,56,8020,35,54,88,86,5103,5
Ankara Üniversitesi (İngilizce)0,18388,052028,811,55117,86,83,857,58,55
Marmara Üniversitesi (İö)0,12345,458023,51430,517,37,865,39,89,86
İstanbul Üniversitesi0,12347,517929,88,52,50147,83,58,59,88,56
İstanbul Üniversitesi (İö)0,12389,159928,38,8-0,3119,5846,38,876
Bursa Uludağ Üniversitesi0,12405,421029,315,50,8016,85,855,5105,86
Ankara Üniversitesi0,12396,222920,513,82,51,516,5269,87,3113,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi0,12440,4519031,5133,8117,34,565,37,35,83,5
Sakarya Üniversitesi0,12397,6520027,813,81,5219,36,54,87,364,52,3
Kocaeli Üniversitesi0,12374,610021,87,80114,36,858,58,58,56
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Arapça)0,12390,64026,814,33,8011,54,33,55,39,8114,8
Bursa Uludağ Üniversitesi (İö)0,12382,615029,59,52,80135,54,87,37,38,34,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi0,12367,22002412,530186,82,36,37,87,33,5
Dokuz Eylül Üniversitesi0,12384,3519933,8155,51,810,843,568,564,8
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi0,12383,7513919,3153,31174,557,57,56,53,5
Akdeniz Üniversitesi0,12345,4514924153-0,317,85,53,58,58,53,53,5
Erciyes Üniversitesi0,12427,5519932,8950,39,333,87,369,56
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi0,12346,858023,3142-0,319,55,8568,552,5
Gaziantep Üniversitesi0,12387,5512020,313,88015,85,54,82,38,566
İnönü Üniversitesi0,12371,41601914,30017,34,84,84,3109,53,5
Çukurova Üniversitesi0,12368,8516027,3135,5-115,83,335,37,58,53,8
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi0,1235012022,313,80,3113,85,53,59,86,37,54,8
Pamukkale Üniversitesi0,12386,75130148,8-2014,56,54,87,52,38,52,5
Balıkesir Üniversitesi0,12374,6512019,313,83,5119762,86,562,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi (İö)0,12398,25150258,313,3020,534,81,365,82,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi0,12335,3802612,80019,85,53,546,57,52,8
Trabzon Üniversitesi0,12358,5517026,311,84,50146,53,52,56,38,84,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi0,12401,5517022,810,50,81,517,53,545,36,38,52,8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi0,12308,42202914,31014,85,564,85,38,52,5
Atatürk Üniversitesi0,12403,12102410,84,50,315,33,31,34,85,39,85
Ordu Üniversitesi0,12393,1510026,3111,51142,355,88,55,84,8
Sakarya Üniversitesi (İö)0,12331,316124,81474,3115,563,57,56,33,5
Harran Üniversitesi0,12409,62103384,8213,540,875,36,82,8
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,12307,818916,510,31,8015,37,84,867,38,33,8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi0,12401,059916,5100016,86,52,34,86,37,36
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi0,12349,19221,312,5386,55,54,87,5117,51,5
Süleyman Demirel Üniversitesi0,12397,721021,87,8001844,87,38,54,32,3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi0,12377,15150279,30,8011,55,52,56,81054,8
Dicle Üniversitesi0,12368,54001616,52,81,812,35,54,83,58,57,34,8
Fırat Üniversitesi0,12355,424025,57,50016,84,53,86,38,54,53,5
Dokuz Eylül Üniversitesi (İö)0,12332,314928,310,54,5012,85,83,565,58,81,3
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi0,12379,18023,87,510,3094,33,567,39,82,3
Amasya Üniversitesi0,12418,3510021,32,80,5015,344,82,857,36
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İö)0,12422,1514914,59,35,80174,546,34,56,82,5
Erciyes Üniversitesi (İö)0,12373,1515022,514,32,5112,542,54,85,39,84
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi0,12382,319027,512,54,3194,32,35,58,564,8
Pamukkale Üniversitesi (İö)0,12405,856018,813,3131,515,34,5546,37,33,8
Düzce Üniversitesi0,12310,35120141362153,53,85,58,86,34,8
İnönü Üniversitesi (İö)0,12339,413331,810,83,819,85,52,82,87,87,84,8
Gaziantep Üniversitesi (İö)0,12351,812217,811,51,80,315,55,34,87,34,86,82,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İö)0,12350,614017110016,85,53,55,35,39,52,8
Atatürk Üniversitesi (Arapça)0,12397,754026,39,35,8113,55,83,83,83,54,54,8
Karabük Üniversitesi0,12356,612018,354,3013,84,5636,373,5
Trabzon Üniversitesi (İö)0,18302,3709,37,30,8010,33,32,37,558,53,8
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi0,12410,2519919,3123,3010,84,32,568,873,8
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi0,12350,213020133,3016,54,3535,5103,8
Bingöl Üniversitesi0,12366,3510123,50,81337,35,34,84,89,863,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi0,12397,81193010,35,52185,311,81,58,50
Çukurova Üniversitesi (İö)0,12357,414128,5100017-0,53,56,55,362,5
Harran Üniversitesi (İö)0,12346,5511319,311,51,80106,565,36,33,54,8
Hitit Üniversitesi0,1239512018,513,80,8010,844,84,86,38,54,8
Siirt Üniversitesi0,12372,312217,510,31,5111,8860,34123,8
Kastamonu Üniversitesi0,12369,412020,814,5-0,8011,864,84,33,59,53,8
Trakya Üniversitesi0,12326,8510017,8120,80,515,36,53,563,56,35
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi0,12352,851492513,85,306,84,359,8974,8
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İö)0,12405,41001779,80,317457,82,304,8
Dicle Üniversitesi (İö)0,12318,1510212,89,34,8-0,517,85,367,37,34,51
Sinop Üniversitesi0,12339,55100172,830116,84,85,58,59,53,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İö)0,12359,5512223,8101111,85,34,83,57,35,85
Kilis 7 Aralık Üniversitesi0,12373,3510022,512,8-0,81,596,83,52,87,35,83,8
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi0,12369,0512021,512,83,5014,83,33,54,87,5113,5
Yozgat Bozok Üniversitesi0,12378,8513115,39,3-0,31208246,532,5
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi0,12405,0515015,813,81,3111,33,556,36,36,53,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Arapça)0,12351,65392412,5021734,81,56,372,3
Atatürk Üniversitesi (İö)0,12410,6515320,810,52,808,344,86,36,58,52,8
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (İö)0,12342,758119,56,30016,55,554,37,87,31,3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İö)0,12367,614325,38,331132,554,34,36,54,8
Artvin Çoruh Üniversitesi0,12366,1510028,811,80010,84,31,36,85,88,31,5
Fırat Üniversitesi (İö)0,12333,2514418,310,50016,842,53,56,58,33,8
Kafkas Üniversitesi0,12431,914022,312-0,3-0,315,53,5055,54,34,8
Kırklareli Üniversitesi0,1237812116,57,82,50,8136,513,569,83,5
Süleyman Demirel Üniversitesi (İö)0,12376,851621310,54,8010,55,32,56,58,57,32,8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İö)0,12374,5513221,312,50011,544,83,58,53,36
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (İö)0,12360,71531112,59,8011,33,82,34,88,57,52,8
Mardin Artuklu Üniversitesi (Arapça)0,12365,4515319,3131,80,511,35,367,36,52,32,3
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İö)0,12299,810326,511,30013,534,84,33,88,83,5
Gümüşhane Üniversitesi0,12393,514123,811,32,3015,31,83,53,86,343,5
Amasya Üniversitesi (İö)0,12340,69222,513,82,507,82,344,878,84,8
Düzce Üniversitesi (İö)0,12427,258023,38,37,8113,30,851,85,36,32,5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (İö)0,12435821110,310,3085,366624,8
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (İö)0,12339,18217,811,33,51,87,34,555,39,872,5
Bayburt Üniversitesi0,12306,651852312,50,81,89,35,33,83,57,57,33,5
Bingöl Üniversitesi (İö)0,12357,656216,810,36,5-0,311,85,83,55,557,53,5
Sinop Üniversitesi (İö)0,12429,2821893,81,5141,83,852,55,34,8
Karabük Üniversitesi (İö)0,12381,3512323,38306,35,54,84,39,85,52,3
Iğdır Üniversitesi0,12318,5514214,310,30011,86,54,82,59,89,51,3
Hitit Üniversitesi (İö)0,12327,65102247,50,81145,563,864,81,3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İö)0,12354,711920,390,8017,83,34,85,32,53,53,8
Ardahan Üniversitesi0,12408,658013114,8011,321,54,357,82,5
Kastamonu Üniversitesi (İö)0,12390,8512315,38,821,511,85,52,54,84,37,33,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İö)0,12384,311317,310-0,8011,583,84,556,51,5
Kırklareli Üniversitesi (İö)0,12417,7510314,510,83,805,334,86,58,54,36
Siirt Üniversitesi (İö)0,12326,411314,57,86010,86,53,53,84,87,34,8
Yozgat Bozok Üniversitesi (İö)0,12374,0512310,5130,80,813,34,34,85,33,85,34,8
Gümüşhane Üniversitesi (İö)0,12339,6512318105,50,85,55,3667,362,3
Bayburt Üniversitesi (İö)0,12406,9123247,80,35,51332,82,53,844
Hakkari Üniversitesi0,12344,110313,513,85,519,54,33,54,88,52,34,8
Kafkas Üniversitesi (İö)0,12288,0510320,34,32,5114,34,34,86,57,35,50
Şırnak Üniversitesi0,12389,514416,511,350124,361,563,33,5
Iğdır Üniversitesi (İö)0,12378,5510317,885015,84,34,85,8-0,332,8
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi0,12314,351022,812,5-3,5591,54,83,58,58,31
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu)0,12339,7510012,810,3004,80,34,84,87,33,82,3
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu)0,12339,356013,3510,85,34,33,56,33,502,3
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Arapça) (T.C. Vatandaşları) (Burslu)0,12312,7520971,808,30,53,53,83,540
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Arapça) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli)0,12296,75110,87,52,3070,52,3-1,38,55,80