2020 YKS için “İktisat İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “İktisat 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.

Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.

ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT EDEBİYATAYT MATEMATİKAYT TARİH-1AYT COĞRAFYA-1
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce)0,12464,6510036,515,326,310,537,520,57,82,8
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12468,251432,817,531,51031,522,86,56
Galatasaray Üniversitesi (Fransızca)0,12448,253036,317,522,3533,321,87,84,8
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu)0,12436,31033,817,531231,820,36,54,8
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce)0,12457,88927,51527,88,829,317,84,34,8
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12459,5527,816,3193,81322,87,82,5
Yıldız Teknik Üniversitesi (İngilizce)0,12405,15030,812,3160,81918,37,83,5
İbn Haldun Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12398,351027,512,513,8015,821,57,84,8
Türk-Alman Üniversitesi (Almanca)0,12409,254024,87,5187,521,8181,53,8
Marmara Üniversitesi (İngilizce)0,12431,77011822,3023,816,85,34,8
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce)0,12396,59931,817,513,3113,320,55,53,5
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12383,3226,311,815,8122,815,533,5
Başkent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12336,9319,317,5220,816,318,35,34,8
İstanbul Üniversitesi (İngilizce)0,12462,1515028,811,315,337,520,36,54,8
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12410,158326,811,513,8-0,316,517,844,8
Ankara Üniversitesi0,12416,66027,814,3141,811,517,35,56
Işık Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12390,75331,81415,8112,517,54,53,8
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu)0,12392,65225,312,59,8117146,56
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12397,4527,515,312,51,812,316,55,34,8
Hacettepe Üniversitesi0,12419,751002716,813710,314,536
Yıldız Teknik Üniversitesi0,12425,110536,315,311,52,83,821,83,33,8
Türk-Alman Üniversitesi (Almanca)0,12337,2542011,316,57,313,815,83,36
Beykent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12379427,514,517,3012,5143,35
Başkent Üniversitesi (Ücretli)0,12463119,87,521,3420,87,844,8
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce)0,123018231,310,312,5012,317,84,34,8
Çankaya Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12428,31024,311,812,80,812,315,82,83,8
Atılım Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12427,854261015,3012,316,31,33,8
Başkent Üniversitesi (Burslu)0,12367,85531,317,52104,315,32,86
İstanbul Üniversitesi0,12337,4523231,810,510,8110,316,83,53,8
Doğuş Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12366,5330,515,314,306,59,37,83,5
Marmara Üniversitesi0,12408,0515426,516,53,32,36,815,87,83,5
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12351,32031,310,88,5010,513,84,35
Beykent Üniversitesi (Burslu)0,12357,55421,313,85,816196,56
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce)0,12386,756226,81311,81,54,816,34,34,8
Ege Üniversitesi0,12392,110127,512,811,3010115,53,5
Anadolu Üniversitesi (İngilizce)0,12367,793257,88,36816,52,55
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu)0,12385,35419,317,814,807,312,85,34,8
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu)0,12337,95519,314,313,30815,85,54,8
İstanbul Medeniyet Üniversitesi0,12314,95225128,5-0,36,518,373
Atılım Üniversitesi (Burslu)0,12456,353176,51021311,34,52,5
Başkent Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli)0,12405917,3117,505,5214,84
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Burslu)0,12336,5518,3027,5017,52,5-0,31,3
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi0,12373,2514423,311,816,3-0,35,512,844,8
Doğuş Üniversitesi (Burslu)0,12376,05520,510,514,313,8182,83,5
Dokuz Eylül Üniversitesi0,12434,65184219,512,31,84,810,34,54,8
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli)0,12400,95401981410,514,81,331,5
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli)0,12372,151018,366,315,317,34,85
Ege Üniversitesi (İö)0,12402,3510225,314,340,8215,83,34,8
Çukurova Üniversitesi (İngilizce)0,12448,15223,310,56,504,313,34,52,5
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce)0,12364,456118,510,813,8212,57,31,83
Anadolu Üniversitesi0,12391,416315,314,8102,35,510,55,53,5
Gebze Teknik Üniversitesi0,12428,96116,52,810010,512,83,32
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İngilizce)0,12394,24123,57,592613,821,8
İstanbul Ticaret Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12385,81012,89,84,51,8512,33,34,8
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli)0,12333,9102714,56,5-0,54,894,56
Başkent Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12335,3520185,8149,312,81,53,33,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi0,12398,8510318137,352114,53,8
Akdeniz Üniversitesi0,12287,59317,3313,3-0,314,58,51,54
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu)0,12430,61013,5147,84,55,5825
Başkent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12428,71013,87,86,8778,832,8
Kocaeli Üniversitesi0,12361,69323,810,84,801,316,523,5
Dokuz Eylül Üniversitesi (İö)0,12415,3516329,511,310,321,88,50,53,8
Bursa Uludağ Üniversitesi0,12383,5515420,310,3301,8172,53,8
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Burslu)0,12375,85521,3121,50,81,3125,34,8
İzmir Demokrasi Üniversitesi0,12352,96218,512,86,502105,34,8
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İngilizce)0,12318,6622711,32,800,511,85,34,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi0,12316,357223154,81,8194,56
Sakarya Üniversitesi0,12413,659320,38,55,320,811,83,53,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,12388,956230,512,87,8017,81,82,8
İzmir Bakırçay Üniversitesi0,12423,76219133,804,56,35,32,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İö)0,12355,210316,34,56,30213,842,5
Çukurova Üniversitesi0,12399,61032447,54,58,84,5-0,32
Gaziantep Üniversitesi0,12321,359321,33,5104,314,81,55
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12440,75112,85,8729,53,82,52,8
Pamukkale Üniversitesi0,1239182156,88,333,86,533,8
Bursa Uludağ Üniversitesi (İö)0,12412,451542210,32,50,51,511,82,80
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi0,12381,6621778,83,809,33,53,8
Kocaeli Üniversitesi (İö)0,12323,68218,59,887,55,83,515
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi0,12339,159320,8118,8-1313,833,8
Selçuk Üniversitesi0,12323,711210,312,87,32,30,58,86,55
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ücretli)0,12430,3521,80004,511,53,51,3
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12441,92214,870,500,512,84,52,8
Erciyes Üniversitesi0,12293,69318,512,88,80,81,38,85,32,3
Mersin Üniversitesi0,12377,8819114,805,58,33,83,8
Atılım Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli)0,12345,93121,810,322,30,8122,32,3
Balıkesir Üniversitesi0,12354,37211,39,51,8-0,30,514,55,32,5
İstanbul Kültür Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12339,32521,31040-0,394,34,8
Sakarya Üniversitesi (İö)0,12338,46218,310,53,82,36,50,55,54,8
Kırıkkale Üniversitesi0,12354,458212,5101,801,39,84,32,3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi0,12398,26221,5812,59,332,500
Işık Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli)0,12345,151818105,85,32,85,52,83,5
Başkent Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli)0,12399,95117,511,83,500,86,54,53,8
Pamukkale Üniversitesi (İngilizce)0,12351,7103243,513,52,88,5-1,8-0,51,3
İstanbul Ticaret Üniversitesi (%50 İndirimli)0,123261224,3127,5-0,31,59,8-0,31,5
Atılım Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12377,82015,56,39,5045,52,83,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İö)0,12328,85213,51111,8-0,347,543,5
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İngilizce) (İö)0,12277,25221,36,32,50,51,512,81,84,8
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi0,12312,612315,512,51003,861,53,5
Trakya Üniversitesi0,12355,18820,85,53,811,85,54,52,5
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12392,212207,83,300,38,82,53,8
Beykent Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12388,5536205,851110,80,81,5
Anadolu Üniversitesi (İngilizce) (Uolp-Suny Cortland) (Ücretli)0,12379,65416,510,82,540,5733,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,12371,058217,556,86,3-0,57,50,56
Atılım Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12388,6518,812,33,311,56,31,53,8
Şırnak Üniversitesi0,12359,65516,59,34,30,31,5743,8
Yalova Üniversitesi0,123296220,810,33,50-0,39,524,8
Süleyman Demirel Üniversitesi0,12368,36113,89,52,800,59,54,33,5
Karadeniz Teknik Üniversitesi0,12350,0515422,57,56,3-1,5-1,39,333,5
Mersin Üniversitesi (İö)0,12348,755214,58,50-0,51,8123,52,8
Pamukkale Üniversitesi (İö)0,12379,154118,54,34,8316,32,54
Doğuş Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli)0,12357,6512134,89,31010,823,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi0,12338,910312,89,88,311,58,31,84
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12270,94167,312,502,863,53,8
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi0,12334,556218,571,30012,52,83
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İö)0,12318,75418,34,811,8-0,33,86,84,83,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi0,12352,0562156,3200,310,344,8
Pamukkale Üniversitesi (İngilizce) (İö)0,12318,254118,837,503,35,53,84,8
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İö)0,12318,93118,37302,87,33,34,8
Selçuk Üniversitesi (İö)0,12330,3541168,83,50,3335,56
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12367,91318,532,800,89,812,3
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi0,1233452234,3502,310,80,31,3
Erciyes Üniversitesi (İö)0,12327,25218,55,510,502,84,83,52,5
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi0,12354,135,3-0,8130,817,8000
İnönü Üniversitesi0,12323,86218,85,8-1,30,81,512,81,53,5
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi0,12311,4621911,53006,53,35
Bingöl Üniversitesi0,12322,85411,57,3-21,34,3103,33,8
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (İö)0,12320,44120,57,8-0,511,511,51,81,3
Çankaya Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12335,65215,84,312,5-16,3303,8
Kırklareli Üniversitesi0,12308,43116,55,8-21,8-19,36,85
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12399,2610,87,57,5-0,314,35,83,8
Işık Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,123253103,82,500,564,52,3
Muş Alparslan Üniversitesi0,12323,75413,5913,50,50,52,34,53,8
Dicle Üniversitesi0,12300,656213,511,33,800,592,83,5
Düzce Üniversitesi0,12306,931130,39,3-0,54,38,804,8
Çankırı Karatekin Üniversitesi0,12296,271310,85,5-0,527,53,52,3
Yozgat Bozok Üniversitesi0,12274,254169000,310,54,33,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi0,12342,6515196,52,300,8141,84,8
Harran Üniversitesi0,12387,44118,58602,37,52,36
Siirt Üniversitesi0,12285,05716,39,55,3-0,38,84,324,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi0,12299,056214,511,31,84,30,810,82,85
Erzurum Teknik Üniversitesi0,12373,95524,88,35,8044,523,5
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12368,1423,39,85,30,8-0,36,52,53,5
İstanbul Kültür Üniversitesi (Ücretli)0,12354,641256,82,81,59,34,33,8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi0,12328,94126,512,841,5-1,36,82,83,5
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi0,12399,451616,8102,821,36,53,34,8
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12382,85412,84,53,8-1,84,3112,33,5
Hakkari Üniversitesi0,12376,912015-0,81,5-0,86,544,8
Hitit Üniversitesi0,12310,613237,50,50013,50,53,5
Kastamonu Üniversitesi0,12311,451519,37,8200,89,83,84
Kırıkkale Üniversitesi (İö)0,12331,054199,51,80,81,813,51,83,8
Kilis 7 Aralık Üniversitesi0,12352,451614,35,8-0,50,81,89,34,36
Afyon Kocatepe Üniversitesi0,12306,36213,510,511,30,87,35,56
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi0,12333,61518,58,8-0,800,5121,35
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi0,12377,45381734,50,81,59,50,31
Mardin Artuklu Üniversitesi0,12390893,812,524,52,82,33,8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi0,12308,52616,55,35,802,59,332,5
Aksaray Üniversitesi0,12343,13120,811,55,3045,50,32,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12344,05717,58,30,501,3533,5
Beykent Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli)0,1233333155,515,311,331,83,8
Doğuş Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12303,453213,87,57,3017,83,82,5
Kafkas Üniversitesi0,12309,9800001,35,52,86
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce) (Uolp-New York Eyalet Üniversitesi) (Suny Albany) (Ücretli)0,12292,05513,82-1,5-1,5-0,86,344,8
Ordu Üniversitesi0,12346,53314,512,81,81-0,38,53,33,8
Karabük Üniversitesi0,12326,5415,53,51,802,84,53,53,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi0,12359419,582,320,36,83,51
Adıyaman Üniversitesi0,12335,752518,812,80008,332,8
Uşak Üniversitesi0,12333,12715,56,8101,312,313,8
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi0,12320,1528195,84,8-0,3211,810
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi0,12303,453122,812,57,83-0,53,323,5
Gaziantep Üniversitesi0,12333,852219,56,55,50,81,55,325
Ardahan Üniversitesi0,12325,4319451,509,80,53,5
Sinop Üniversitesi0,12328,357192,5402,8101,52,3
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi0,12307,35418,38,315,32,302,32,33,8
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi0,12321,552018,86,3402,58,821,8
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi0,12279,3591810,550,30,335,54,8
Giresun Üniversitesi0,12330,052112,87,85,51,305,82,34,8
Amasya Üniversitesi0,12279,5149,39,31,82011,34,33,8
Bartın Üniversitesi0,12313,32411,812,8500,36,81,54,8
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi0,12320,153815,85,5601,88,81,53,8
Fırat Üniversitesi0,12309,53816,311,84,8115,542,5
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İö)0,12277,552112,82,5-1,33252,32,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi0,1231012145,52,300,3104,53,8
Atatürk Üniversitesi0,12301,96414,512,35,53,31,86,50,82,8
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim)0,12311,1512018,310,500,53,32,514
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim)0,12303,85166148,37,302,30,874,8