Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.

Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.

ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT EDEBİYATAYT TARİH-1AYT COĞRAFYA-1AYT TARİH-2AYT COĞRAFYA-2AYT FELSEFEAYT DİN
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12372,8728,81526,52,820,3869,8118,36
Başkent Üniversitesi (Burslu)0,12444,2530,31519,34,519,86,869,8114,84,8
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12441,45729,516,314,80,818,594,88,5119,53,5
Maltepe Üniversitesi (Burslu)0,12487,05426,511,314,57,821,86,554,89,89,54
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu)0,12367,65827,3154,84,319,3869,87,39,56
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu)0,12377,157341510,5220,85,54,85119,84,8
İstinye Üniversitesi (Burslu)0,12427,8542713,314,81,8176,83,57,39,810,84,8
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu)0,12428,35632,51071,520,35,568,810111,3
Beykent Üniversitesi (Burslu)0,12377,15921,817,88,80,5176,567,51110,85
Doğuş Üniversitesi (Burslu)0,12402,45732,516,517,80125,568,88,88,83,5
Akdeniz Üniversitesi0,12353,057016154,3321,85,54,89,81110,84,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu)0,12399,4836,513,85,8215,56,85118,86,52,8
Anadolu Üniversitesi0,12381,65603112,824112,85,858,59,853,5
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu)0,12368,2431,513,83,80195,34,869,8113,5
Beykoz Üniversitesi (Burslu)0,12407,6572613,817,51,814,334,87,39,86,84,8
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12379,05428,312,881,819,35,83,87,59,86,33,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi0,12348,95582714,34019,5755,57,8105
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi0,12331,64025,512,819,3013,5867,31162,5
İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu)0,12408,1527,8134,8020666,86,86,84,8
İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu)0,12379,55626,312,57,83,820,34,33,57,57,38,33,5
İstanbul Medeniyet Üniversitesi0,12369,455026,515,34,31177,867,38,57,33,5
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi0,12344,2603017,54,8017,85,368,53,58,54,8
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu)0,12375,05524,311,86114,55,34,898,58,56
Dokuz Eylül Üniversitesi0,12417,755022,314,316,8-0,318,344,82,31010,81
Akdeniz Üniversitesi0,12402,1510019,317,56,51195,3668,572,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,123974027,51542,515,36,53,568,59,52,3
Antalya Akev Üniversitesi (Burslu)0,12305,65523,3152,82,8175,84,87,8108,53,5
Balıkesir Üniversitesi0,12351,55025,51311,3015,84,53,56,3107,34,8
Mersin Üniversitesi0,12407,956025,312,8120175,54596,52,5
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi0,12405,86019,513,841,814,36,54,868,59,84,8
Pamukkale Üniversitesi0,12443,37031,3135,30,819,55,833,55,54,84,8
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12442,1252112,515,509,86,84,87,37,58,32,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi0,12367,76031,317,54,8117,86,83,53,5663,8
Gaziantep Üniversitesi0,12407,8603016,35,80,515,54,34,857,354,8
Akdeniz Üniversitesi (İö)0,12406,59030,310,810,50136,83,83,87,374,8
İstanbul Kent Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12352,2542393,31176,83,86,37,57,36
Necmettin Erbakan Üniversitesi0,12394,15602912,52,311824,83,89,874,8
Selçuk Üniversitesi0,12407,156025,813,82,5015,36,54,87,5672,8
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi0,12413,850251431184,84,80,58,88,53,8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi0,12322,656027,511,35,30,3146,564,88,58,33,5
Afyon Kocatepe Üniversitesi0,12360,66029,311,80,5017,35,8376,87,32,8
İskenderun Teknik Üniversitesi0,12450,854034132,508,8356,3104,82,8
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi0,12411,83020,512,55,8012,35,557,39,853,5
Karabük Üniversitesi0,12417,954923,892,8-0,313,55,866,38,57,32,5
Atatürk Üniversitesi0,12311,756017144,5-0,8125,34,89,81164,8
Selçuk Üniversitesi (İö)0,12375,26026,310,36,51185,54,83,57,36,31,3
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12456,551524,31310,31133,346,54,35,53,8
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi0,12397,754014148,82,58,54,54,86,3117,34,8
Beykoz Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12337,551423,813,86,80,817,832,36,368,32,3
Kastamonu Üniversitesi0,12323,55021,316,37,8112,56,84,87,87,324,8
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İö)0,12390,46018,511,81,32166,84,87,37,34,82,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi (İö)0,1237162219,32,8010,56,84,81,59,88,54,8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İö)0,12337,555120,813,84,3-0,513,54,34,88,87,57,32,5
Kırklareli Üniversitesi0,12352,454023,31240,3156,83,57,56,57,50,3
İstanbul Gedik Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12325528142,81,513,34,363,88,57,82,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi0,12312,656025,513,84,8115,35,34,84,87,57,31,3
Mardin Artuklu Üniversitesi0,12306,15612312,80,8011,55,5667,38,35
Atatürk Üniversitesi (İö)0,12334,96223,811311923,57,56,361,3
Antalya Akev Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12329,51518,313,8308,56,54,86117,33,8
Mardin Artuklu Üniversitesi (İö)0,12333,63117,513,3150,37,8366,38,543,8
İstinye Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12315,252220,311,81,815,35,84,88,58,56,36
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12345,352316,57,82,80,315,35,33,864,83,36
Munzur Üniversitesi0,12389,155221,391,5015,30,556,34,353,5
Iğdır Üniversitesi0,12314,754121,513,360,58,52,52,84,56,89,52,8
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12347,56324,89,32010,51,83,866,35,34,8
Maltepe Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12410,21716,514,31,808,83,53,85,86,371,5
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli)0,12373,652019,34,525,512,8034,83,891,5
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12293,056322,310,3-0,3055,53,87,867,32,8
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12314,615188,82,51,313,34,53,85,38,85,82,3
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli)0,123336313,86,33,81,84,56,84,87,364,82,3
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Ücretli)0,12342,4122,311,3106,53,52,85,85,54,51,8
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12297,86310,812,85,3-15,833,57,37,33,51,3
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12340,9302172,31,85,50,52,31,558,50,3
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12310,150136,34,52,51,83,82,55,38,850
Antalya Akev Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12320,42518,56,80,805,834,842,551,5
Beykoz Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12388,94916,5-0,36,8-0,34,82,82,82,556,30,5
Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12367,55315,37,520,52,51,80,34,3662,3
Antalya Akev Üniversitesi (Ücretli)0,12324,8118,52,52,316,5253,84,83,8-0,3
Başkent Üniversitesi (Ücretli)0,12379,051514,810,50,30,87,324,84,8300
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12312,55419,311,316,36,50,33,562,322,3
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12283,37014,51,8009,83,53,83,87,82,84
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli)0,12325,851018,86405,312,52,546,5-1
Maltepe Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12293,71812,57,30062,32,33-0,88,52,8
İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli)0,12358,35911,35,3003,81,83,83,81,34,82,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12291,75212,84,36,3-0,344,310,37,340,3
Maltepe Üniversitesi (Ücretli)0,12299,2511542,508,30,341,83,82,31
İstanbul Gedik Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12348,753518,56,34,52,31,80,50,82,814,81,8
İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12312,755015,87,86,3041,51,31,85,56,51
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12295,851151003,52,80,33,57,32,322,3
Beykent Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12314,518154,34,304,33,52,80,32,82,81
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli)0,12306,3102030,53,30,822,55,546,30,5
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli)0,12272,4313,55,3006,81,52,81,833,80,3
İstinye Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12335,113136,32-0,34,50,52,337,32,5-0,8
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (M.T.O.K.)0,12435,3151810,34,51,816,525447,33,8
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12426,5553516,312,3422,87,868,59,8124,8
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12426,95435,31416,31,821,56,8669,810,84,8
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12451,2543517,56,3022,85,34,859,88,54,8
Yaşar Üniversitesi (Burslu)0,12366,4563516,30,8116,57,868,5118,56
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12431,851033,8135120,85,31,53,57,57,33,8
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12475,82020,812,54,30,818,36,84,82,57,58,33,8
Dokuz Eylül Üniversitesi0,12389,56028,811,814,511,35,32,57,58,89,86
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,12401,155016,8144,80,811,56,567,5107,34,8
Kocaeli Üniversitesi0,12337,56024,312,56,3217,34,34,84,87,88,53,8
Kapadokya Üniversitesi (Burslu)0,12443,35628,817,8009,86,54,84,87,58,53,8
Avrasya Üniversitesi (Burslu)0,12384,15721,3123013,55,53,55,3109,53,8
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12368,61623,514618,84,34,88,8107,53
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi0,12398,56025,510,312,30153,84,85,55,37,31,8
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu)0,12375,11016,512,85,3015,85,84,85,38,57,33,8
Sinop Üniversitesi0,12301,54024,312607,55,83,86,38,810,84
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İö)0,12319,9601411,32,3-0,314,35,367,38,58,33,5
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi0,12330,92516,8143013,85,346,58,57,33,8
Yaşar Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12424,451020,56,35,5015,32,84,85,88,87,31,5
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi0,12313502010,510,317,85,31,565,362,8
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi0,12402342211,53,808,84,34,86,387,82,8
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12363,15816,316,54,80113,565,396,32,5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu)0,12338,4518,812,82,32,38,36,84,86,37,37,52,8
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu)0,12403,9613,369,878,33,54,86,56,36,33,8
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli)0,12413,91424,812,37,50,816,84,33,85,34,33,51,8
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)0,12376,9202213,33,5-0,811,86,82,38,554,82,5
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi0,12359,45321,58,82,81,59,523,55,58,56,32,8
Şırnak Üniversitesi0,12271,84120,812,81,509,35,53,57,57,541,3
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12331127,511,3-0,30,57,84,32,54,84,58,51,5
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli)0,12407,552222,8104,503,85,53,52,34,88,51,8
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli)0,12396,051617,510,54012,53,343,32,32,31
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli)0,12351,6718,57,542634,84,86,56,52
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli)0,12287,6257,312,57050,53,54,88,55,82,3
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12412,6554,89,821114,31,352,81,52,5
Yaşar Üniversitesi (%25 İndirimli)0,12338,55241911,84,5161,33,52,55,33,80,8
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli)0,12298,81215,810,35,805,53,53,835,31,52
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12385,3520134,30,801,31,863,58,54,51,5
Avrasya Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12408,66314,311,50,8-0,37,84,82,31,80,50,30,8
Uluslararası Final Üniversitesi (Ücretli)0,12399,3122,86207,510,30,53,83,8-0,8
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli)0,12350,751416,55,85,502,332,52,32,33,32,3
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli)0,12296,151313,57,8-0,504,82,53,84,31,84,31,5
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli)0,12424,8400004,80,52,52,53,33,80,5
Kapadokya Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12345,75410,58,81,31,54,50,84,81,82,51,52,8
Uluslararası Final Üniversitesi (%50 İndirimli)0,12350,5921,357150,822,80,500,5
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli)0,12335,15311,86,3-0,3010,51,5-0,31,3-0,35,51
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli)0,12285,231171,5-0,32,813,5364,31,3
Yaşar Üniversitesi (Ücretli)0,12378,2612,55,58,80,561,81,5122,50,8
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli)0,12292,5810,80,54,32,37,31,52,84,81,53,8-0,5

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

error: Uğraşmış olduğum bu verileri izinsiz almaya çalışanı hakkımı helal etmiyorum