2020 YKS için “Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Fen Bilgisi Öğretmenliği 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.

Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.

ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT MATEMATİKAYT FİZİKAYT KİMYAAYT BİYOLOJİ
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce)0,12404,250206,815,314,322,54,38,811,8
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce)0,12450,640358,515,8819,895,33,3
Hacettepe Üniversitesi0,12461,46222,3512,361561,51,8
Marmara Üniversitesi0,12441,456129,37,814,310,59,5347,5
Yıldız Teknik Üniversitesi0,12430,6622512,316,87,513,83,32,83,5
Gazi Üniversitesi0,12466,862304,310,3918,500,53,8
Ege Üniversitesi0,12379,952236,318,56,511,56,333,8
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa0,12420,756113,52,312,51114,3257,3
Bursa Uludağ Üniversitesi0,12438,655031,310,810,56922,55
Dokuz Eylül Üniversitesi0,12395,662225,523,3614-132
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi0,12454,956225,596,86,311,32,32,81,3
Akdeniz Üniversitesi0,12424,655223,810,8148,3111,80,84,8
Çukurova Üniversitesi0,12427,655213,35,814,39,313028
Erciyes Üniversitesi0,12376,555218,84,52,8912,82,85,87,3
Necmettin Erbakan Üniversitesi0,12326,555222,3813,3-0,3181,503,3
Mersin Üniversitesi0,12465,14127,52,34,3514,30,32,33,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi0,12382,8552225,81112,88,54,34,33,3
Kocaeli Üniversitesi0,12388,255213,36,597,516,304,56
Balıkesir Üniversitesi0,12389,855222,311,58,54,511,516,82,5
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi0,12470,85315,59242130,301,3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi0,12327,254126,310,56,89,87,31,51,89,3
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi0,12434,83613,85,31398,81,345,8
Kırıkkale Üniversitesi0,12410,351917,52114,363,34,84,8
Dicle Üniversitesi0,12410412510,89,5690,83,83,3
İnönü Üniversitesi0,12425,255219,8-17,56,812,801,34,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi0,12400,3541196,310,83,8150,85,80,3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,12430,355218,573,86,88,564,33,5
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi0,12359,84120,55,59,39,810,521,86,5
Süleyman Demirel Üniversitesi0,12402,44125,52,314,34,310,3213,3
Pamukkale Üniversitesi0,12374,955225,3811,84,311,3313
Sakarya Üniversitesi0,12352,34123,39,3147,58,35,32,31
Sinop Üniversitesi0,12416,5424,310,365,87,312,85,8
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi0,12394,051121,36,89,53,514,52,81,52
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi0,12360,954114,52,312,55,812,55,52,31,8
Trabzon Üniversitesi0,12382,254124,83,816,83,86,8613,3
Yozgat Bozok Üniversitesi0,12382,65416,83,818,55,511,801,35,8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi0,12456,453116,32,898,8130,841,8
Bartın Üniversitesi0,12419,55327,80,812,35,89,505,32
Kilis 7 Aralık Üniversitesi0,12390,65620,510,827,348,80,801
Uşak Üniversitesi0,124529305,510,85,58,82,3-0,32,8
Trakya Üniversitesi0,12421,72022,511,87,37,35,82,516,8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi0,12410,73124312,52,511,53,322,3
Kafkas Üniversitesi0,12355,7310,31,313,35,812,3324,8
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi0,12401,5122914,5112,8111,800,8
Adıyaman Üniversitesi0,12292,753119,85,516,87,380,83,57,8
Kastamonu Üniversitesi0,12431,65518,59,3254,36,53,800,8
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi0,12364,8323,38,812,87,5120,5-0,34,3
Muş Alparslan Üniversitesi0,12438,4522812,515,55,85,50,803,3
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi0,12305,7722,88,313,36,86,8-0,85,87,3
Amasya Üniversitesi0,12383,751516,58,39913,83,31,31,5
Aksaray Üniversitesi0,12373,91820,35,81551312,52
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi0,12391,31723,811,5113,89,541,31,8
Giresun Üniversitesi0,12431,47205,59,34,812,5-14,53,3
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi0,12424,35625,39,38,813,31,552,33,3
Harran Üniversitesi0,12413,5541126,5105,3153,512,8
Ordu Üniversitesi0,12445,351221,38,810,810,59,50,53,8-0,3
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi0,12440,851423,88158,83,81,54,32
Atatürk Üniversitesi0,12428,13021,87,57,34,810,82,51,54
Afyon Kocatepe Üniversitesi0,12370,652731,36,88,5510,522,32
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi0,12371,9527233,812,3592,55,82
Düzce Üniversitesi0,12373,5592310,37,5510,50,85,52,3
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi0,12354,153612,33,313,82,59,53,34,55
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi0,12384,15225,8514,882,57,311,80,8
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi0,12398918,86,84,85,56,54,35,55,8
Fırat Üniversitesi0,12345,73116,59,310,56,315,51,513,3
Siirt Üniversitesi0,12381,59181,815,5019,80,8-0,32,5