2020 YKS için “Ekonometri İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Ekonometri 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.

Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.

ÜNİVERSİTEKATSAYIOBPYERL.TYT TÜRKÇETYT SOSYALTYT MATEMATİKTYT FENAYT EDEBİYATAYT MATEMATİKAYT TARİH-1AYT COĞRAFYA-1
Marmara Üniversitesi0,124109315,35,391,57,8144,34,8
İstanbul Üniversitesi0,1242110320149,85,88,54,56,53,5
Dokuz Eylül Üniversitesi (KKTC Uyruklu)0,12437121,34,83,53,81310,531,5
Dokuz Eylül Üniversitesi0,12404,61022310,53,81,84,39,53,32,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi0,12405,38126,510,3404,585,5-0,3
Akdeniz Üniversitesi0,12415,356215,312,88,51,515,56,53,5
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ)0,12327,7510317,39,512028,33,53,8
Bursa Uludağ Üniversitesi0,12319,710318,59,82,82,3213,52,32,3
Sakarya Üniversitesi0,12374,656216,3108,31,33,551,82,5
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ)0,1230710312,8153,5-2,38,82,82,84,8
Çukurova Üniversitesi (İngilizce)0,12342,3623,31112,352,344,53,5
Çukurova Üniversitesi0,12330,957217,510,32,501,59,531,8
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi0,12328,654125,36,84,5-0,51,56,306
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi0,12329,74111,38501,583,34,8
Karadeniz Teknik Üniversitesi0,12343,24117,876,39,52,572,53,8
Pamukkale Üniversitesi0,12289,740137,32,822,38,51,84,8
Kırıkkale Üniversitesi0,12310,63114,57,56,50-0,3134,33,8
Trakya Üniversitesi0,12290,9541204,88,52,526,811,3
Atatürk Üniversitesi0,12381,251417,34,5100133,52,3
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi0,12301,31218,811,36,30-2,56,52,83,5
Süleyman Demirel Üniversitesi0,12336,553113,59,30,30-0,8144,51,3
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi0,12313,6119,54,82,8039,54,84,8
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi0,12312,74114,52,84,80,81,8706